Πρόσκληση προς τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Εύμοιρο 3  Ιουλίου 2014

ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ                   Αριθμ.Πρωτ. 36662                                                                                         

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ:  Τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου.

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Ευμοίρου, την 7 Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

 

1ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης 3/2014 που αφορά  την "Διάθεση  βοσκήσιμων εκτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το έτος 2014".

 

2ο ΘΕΜΑ: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή Ευμοίρου Ξάνθης.

 

3ο ΘΕΜΑ: Ανάκληση προεγκρίσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας.

 

4ο ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου σε βάρος κτηνοτρόφων που κάνουν χρήση αυθαίρετα των βοσκών της Δημοτικής Κοινότητας και για την απομάκρυνσή τους από την περιοχή.

 

 

Ο  Πρόεδρος Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου

 

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ