Δελτίο Τύπου - Παιδικές χαρές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                      Ξάνθη, 4 Ιουλίου 2014

 

Προς ΜΜΕ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Δήμος Ξάνθης ανακοινώνει ότι, μετά την αιφνιδιαστική απόφαση 18239/05.05.2014 του Υπουργού Εσωτερικών, είναι υποχρεωμένος, μετά τις 30-06-2014, να κλείσει όλες τις παιδικές χαρές.

Το 2009 εκδόθηκε η αρ. 28492/2009 (ΦΕΚ Β΄ 931) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που προβλέπει τον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας των παιδικών χαρών και τη συμμόρφωση των υφισταμένων.

Πρόκειται για μια απόφαση υπερβολική, στοχευμένη και εξαιρετικά δαπανηρή για τους Δήμους. Για το λόγο αυτό και μετά τις έντονες αντιδράσεις όλων των ΟΤΑ, η προθεσμία, από τις 31-12-2012, έπαιρνε ετήσιες αναβολές με αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, με τελευταία την αρ.15693/18-04-2013, με την οποία καθορίστηκε προθεσμία προσαρμογής έως τις 31-12-2014.

Από τις υπηρεσίες μας εκτιμήθηκε ότι, το κόστος προσαρμογής των σαράντα τριών (43) Παιδικών χαρών που λειτουργούν στο Δήμο μας, υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ. Έτσι  προγραμματίσαμε τη σταδιακή αποκατάστασή τους. Συγκεκριμένα για το τρέχον έτος και έως τις 31-12-2014 στοχεύουμε να αποκτήσουν το ειδικό σήμα λειτουργίας τουλάχιστον δέκα έξι (16) παιδικές χαρές.

Δυστυχώς όμως, μετά την αιφνιδιαστική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, στις 05-05-2014 και ενώ οι παιδικές μας χαρές, στην πλειοψηφία τους, είναι άρτια εξοπλισμένες και άψογα συντηρημένες είμαστε υποχρεωμένοι να τις κλείσουμε μέχρι να λάβουν σήμα πιστοποίησης.

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας, αντιλαμβανόμενοι πλήρως την αναστάτωση και δυσαρέσκειά σας.

Η Δημοτική Αρχή και οι υπηρεσίες του Δήμου μας θα κάνουν ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για τη συντομότερη επίλυση του ζητήματος που δημιουργήθηκε.