Άποκατάσταση οδών στην περιοχή γυμναστήριου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Ξάνθη 03 Ιουλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ                                        Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Μελετών  Έργων  Συγκ/κων –

Υδρ/κών & Εγγειοβελτ/κών     

Τηλ. 25410 22332 και 25410 73443

FAX. 25410 76064 

Προς Μ.Μ.Ε

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης ανακοινώνεται ότι από την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014 στα πλαίσια των  εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ»  θα γίνεται προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Έβρου, τμηματικά,  μεταξύ της γέφυρας και της οδού Κατσώνη προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης.

Η εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας θα γίνεται από τις παρακείμενες  οδούς ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.

Παρακαλούμε για την κατανόηση και την προσοχή των διερχόμενων οχημάτων και πεζών.