Πρόσκληση προς τους κ. κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NΟΜΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ    ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ.- 35387 -                                             Κιμμέρια 27-06-2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο  κ. Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων καλεί με την παρούσα Πρόσκληση τους  κ. κ.  Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων, σε  Τακτική  Συνεδρίαση  την  03-07-2014  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 19:30 για την εξέταση του  παρακάτω θέματος  :

 

1.   Προέγκριση άδειας  για ίδρυση και λειτουργία  καταστήματος .               

 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Κιμμερίων

 

Μπαντάκ Μπεσήμ