Πληροφορίες για τα περίπτερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΞΑΝΘΗ, 25 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Πληροφορίες: Π.Κοκκίνου

Τηλ.:2541350827

Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΡΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: ΄΄ Δίδονται πληροφορίες για τα περίπτερα ΄΄

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ.2 της παραγράφου ΣΤ του N. 4093/12 (ΦΕΚ 222 Α/12-11-2012) : Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ .

 

2. Την αριθ.45256/30-11-2012 εγκύκλιο του Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα ΄΄ Εφαρμογή διατάξεων της υποπαραγράφου ΣΤ.2 της παρ.ΣΤ του ν.4093/2012

 

            Σας γνωρίζουμε ότι:

  • Ρυθμίζεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των κοινόχρηστων χώρων των Ο.Τ.Α. έναντι ανταλλάγματος  κατά τρόπο ώστε να αρθούν τυχόν αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην πρόσβαση και άσκηση των σχετικών επαγγελμάτων. Στο ανωτέρω πλαίσιο, και λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32/2.3.2011), επιδιώκεται αφενός η εναρμόνιση της σχετικής νομοθεσίας με τις συνταγματικές επιταγές περί επαγγελματικής ελευθερίας, αφετέρου η θέσπιση κανόνων άσκησης του συγκεκριμένου δικαιώματος, εναρμονισμένων με την προστασία των κοινοχρήστων χώρων και το δικαίωμα ακώλυτης πρόσβασης σε αυτούς, τη δημόσια ασφάλεια και άλλα έννομα αγαθά. Υπό το πρίσμα αυτό, αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία παραχώρησης των ανωτέρω δικαιωμάτων, από την έναρξη ισχύος του νόμου 4093/2012, θεωρούνται αυτοδικαίως καταργηθείσες όσες διατάξεις αντίκεινται στο περιεχόμενο και στο σκοπό του.
  • Εκδοθείσες πριν το χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4093/2012 άδειες εκμετάλλευσης δεν θίγονται και διατηρούνται από τους νυν δικαιούχους ή διαδόχους τους. Οι άδειες αυτές εφεξής δεν μπορούν να μεταβιβαστούν περαιτέρω είτε βάσει του άρθρου 16 του ν.1044/19 είτε βάσει κληρονομικής διαδοχής. Από 1.1.2014 οι δικαιούχοι αυτών υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980. Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου, πέραν του προαναφερθέντος, εφαρμόζονται οι ίδιες ως άνω διατάξεις από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Κυριακίδης Αλέξανδρος