Δελτίο Τύπου - Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής και οδηγίες για περιπτώσεις επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ξάνθη, 18 Δεκεμβρίου 2013  

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Γενική Διεύθυνση

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας,

Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

O Δήμος Ξάνθης ανακοινώνει τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης  Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, τον Προϊστάμενο του γραφείου της ΔΕΗ Ξάνθης, τον Προϊστάμενο του γραφείου της ΔΕΔΔΗΕ Ξάνθης και υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, η οποία θα επιλαμβάνεται την εξέταση  περιπτώσεων επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Πριν ανακύψει το θέμα της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος ο Δήμος μας,  υποστήριξε  δεκάδες δημοτών του που αντιμετώπιζαν δυσκολίες για την πληρωμή των λογαριασμών της ΔΕΗ,  μέσω του προγράμματος χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών που πλήττονται από έκτακτα γεγονότα και από ένδεια βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 57/73 «Περί λήψεως μέτρων Κοινωνικής Προστασίας των οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών τον θεσμό της απορίας διατάξεων» (ΦΕΚ 149/τ.Α΄) και της Δ1α/οικ. 7827/3.8.73 Υπουργικής Απόφασης  (ΦΕΚ Β 1024),  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Επιπλέον από 1/1/2011 οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες  μπορούν να ενταχθούν  στο Μητρώο Ευάλωτων πελατών που τηρείται από τα κατά τόπους γραφεία του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) με τα εξής ευεργετικά αποτελέσματα :

 

  1. έχουν μειώσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ μέχρι και 42%,
  2. προβλέπεται η απαγόρευση αποσύνδεσης ευάλωτων καταναλωτών για καθορισμένα χρονικά διαστήματα του έτους, όπως οι χειμερινοί μήνες (Νοέμβριος-Μάρτιος) και οι θερινοί (Ιούλιος και Αύγουστος), ενώ απαγορεύεται πλήρως η αποσύνδεση ευάλωτων καταναλωτών που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης ή έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας,
  3. προβλέπεται ότι η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Ευάλωτων Οικιακών Καταναλωτών  μπορεί να γίνεται τμηματικά και άτοκα, σε μηνιαίες δόσεις, που προτείνει ο οικιακός καταναλωτής και υπαγορεύονται από την οικονομική του κατάσταση 

 

Συνεπώς, οι οικογένειες που έχουν ενταχθεί  από την ΔΕΗ ΑΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στο Μητρώο των  ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με μια απλή διαδικασία που εφαρμόζεται από τους φορείς αυτούς (τηλεφ. 2109298000), είναι απόλυτα προστατευμένες αρκεί να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τα αναφερόμενα ευεργετήματα.

 

Επισημαίνεται ότι οι κατηγορίες των οικογενειών που μπορούν να ενταχθούν στο Μητρώο των  ευάλωτων κοινωνικών ομάδων είναι :

  • Οικογένειες με χαμηλό συνολικό εισόδημα κάτω των 12.000 Ευρώ (το όριο προσαυξάνεται κατά 6.000 Ευρώ για τα δύο πρώτα προστατευόμενα παιδιά και όριο κατανάλωσης 1500kWh το τετράμηνο)
  • Τρίτεκνες οικογένειες με συνολικό εισόδημα κάτω των 23.500 Ευρώ και όριο κατανάλωσης 1700kWh το τετράμηνο,
  • Άνεργοι με ένα συνολικό εξάμηνο στην ανεργία, εισόδημα κάτω των 12.000 Ευρώ (το όριο προσαυξάνεται κατά 6.000 Ευρώ για τα δύο πρώτα προστατευόμενα παιδιά και όριο κατανάλωσης 1500kWh το τετράμηνο
  • Ανάπηροι με 67% αναπηρία ή με μέλη που έχουν αναπηρία 67% και εισόδημα κάτω των 23.500 Ευρώ και όριο κατανάλωσης 1700kWh το τετράμηνο,
  • Άτομα με μηχανική υποστήριξη και εισόδημα χαμηλότερο των 30.000 Ευρώ,
  • Υπερήλικες άνω των 70 ετών που δεν συνοικούν με άλλα μέλη της οικογένειας μικρότερης ηλικίας και με εισόδημα μικρότερο των 25.000 Ευρώ και όριο κατανάλωσης 2000kWh το τετράμηνο,
  • Πολύτεκνοι με εισόδημα κάτω των 26.500 Ευρώ που προσαυξάνεται κατά 3.000 Ευρώ από το πέμπτο και το έκτο παιδί και 1.500 για κάθε επιπλέον παιδί και όριο κατανάλωσης 2500kWh το τετράμηνο

 

O Δήμος Ξάνθης καλεί τους κατοίκους του Δήμου που τους έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης ή τους έχει κοινοποιηθεί ενημέρωση για επικείμενη διακοπή από τη ΔΕΗ, να το γνωστοποιήσουν στην κοινωνική υπηρεσία του  (Διοικητήριο Ξάνθης) και να απευθυνθούν στα τηλέφωνα: 2541350120-9  για την παροχή σχετικών πληροφοριών και υποστήριξης. Οι κάτοικοι του οικισμού Δροσερού που ανήκουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες, μπορούν να απευθύνονται στο Ιατροκοινωνικό Κέντρο του Δροσερού (τηλ 2541083361). 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ