Υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση αδειών πλανόδιου εμπορίου Τύπου Β’ (11) & στάσιμου εμπορίου (30) για το έτος 2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Ξάνθη, 27-12-2013

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                           Αρ. πρωτ. 71919

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Αδειοδοτήσεων &

Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Πλατεία Δημοκρατίας, Τ.Κ. 67100 Ξάνθη              Προς

Πληροφορίες: Κηπουρός Κωνσταντίνος                Πίνακα αποδεκτών

Τηλ. 25413-50827

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  

Θέμα: «Υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση αδειών πλανόδιου εμπορίου Τύπου Β’ (11) & στάσιμου εμπορίου (30) για το έτος 2014»

  

            Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ξάνθης θα προχωρήσει στην χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου Τύπου Β’ και στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014  σύμφωνα με την αρίθμ. πρωτ. 88076/27-11-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου στους χώρους που επιλέχθηκαν, να προσέλθουν στο Δήμο Ξάνθης από τις 02-01-2014 μέχρι και 31-01-2014 υποβάλλοντας αίτηση  συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά  και αποδεικτικά της ιδιότητάς τους της  Α΄ φάσης, που αναφέρονται παρακάτω.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της Α΄ φάσης, που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα εγκρίνει τους δικαιούχους των αδειών υπαίθριου εμπορίου, τα ονόματα των οποίων θα αναρτηθούν σε σχετικό πίνακα.

Στη συνέχεια οι δικαιούχοι θα πρέπει  να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της Β΄ φάσης για την έκδοση της άδειας.

  

Πίνακας. 1 Άδειες πλανόδιου εμπορίου τύπου Β’

Α/Α

Δραστηριότητα

Αρ. θέσεων

1

ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ

2

2

ΖΑΧΑΡΩΔΗ – ΨΙΛΙΚΑ

3

3

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

2

4

ΕΝΔΥΜΑΤΑ

2

5

ΧΑΡΤΙΚΑ – ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

2

 

ΣΥΝΟΛΟ

11

 

  

Πίνακας. 2 Άδειες στάσιμου εμπορίου

Α/Α

Δραστηριότητα

Αρ. θέσεων

1

Πωλητής καλαμποκιών – κάστανων – μαλί της γριάς κατά μήκος της οδού Βας. Σοφίας

6

2

Παραδοσιακός λούστρος στην Κεντρική Πλατεία

1

3

Παραδοσιακός κουλουρτζής στην Κεντρική Πλατεία

1

4

Πωλητής σαλεπιού στην Κεντρική Πλατεία

2

5

Πωλητής μπουγάτσας έμπροσθεν της ΔΕΗ και έμπροσθεν καταστήματος Παπαβέργου

2

6

Πωλητής σπορικών, φυτών & λουλουδιών στην ανατολική πλευρά της Δημοτικής Αστυνομίας επί του πεζοδρομίου της οδού Πεσόντων

10

7

Πέντε (5) θέσεις καντίνας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους. 1 θέση στο 2ο χιλ. Ξάνθης Καβάλας, έμπροσθεν αντιπροσωπείας «βάρκες ΑΝΔΡΕΑΔΗ» , 1 θέση στο 1ο χιλ. Ξάνθης Καβάλας δίπλα στο βενζινάδικο Χαραλαμπίδη, 1 θέση στο χώρο έμπροσθεν στο Δημόσιο ΚΤΕΟ, 2 θέσεις στο 4ο χιλ. Ξάνθης Καβάλας έμπροσθεν καταστήματος «Πανηλεκτρικής».

5

8

Πώληση κρασιών (1) στην Οδό 40 Εκκλησιών και Πεσόντων, & (1) στην Πλατεία Μπαλτατζή

2

9

Πωλητής βοτάνων- μυρωδικών- μπαχαρικών στην πάροδο 28ης Οκτωβρίου (κατάστημα PUMA)

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στάδιο προέγκρισης

 1. Ανεργία από τον ΟΑΕΔ.

 2. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους.

 3. Πιστοποιητικά κατά περίπτωση:

 α. Πολυτέκνων (τρία παιδιά και άνω)

 β. Αναπηρίας

 γ. Ομογενών παλιννοστούντων που

    προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., Πόντο ή

    Βορειοηπειρώτες, ΡΟΜ, κλπ.

 4. Υπεύθυνη δήλωση (συνημμένη) ότι

   δεν υπάρχει στη κατοχή του ενδιαφερόμενου άδεια λαϊκής

   καθώς και άλλη άδεια που να σχετίζεται με την

   δραστηριότητα του πλανόδιου εμπορίου

*  Δεν θα πρέπει να υπάρχει οφειλή προς τον Δήμο

  

* Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοικοι του Δήμου Ξάνθης

 

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

Στάδιο χορήγησης άδειας

Συμπλήρωση αίτησης που περιέχει

και βεβαίωση περί μη οφειλής προς τον Δήμο

 1. Βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ περί υποβολής σ' αυτή

     δήλωση έναρξη – άσκηση επιτηδεύματος.

 2. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους.

 3. Πιστοποιητικό αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα. (Ο.Α.Ε.Ε.)

 4. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος

 5. Φωτοαντίγραφο άδειας ικανότητας του οδηγού

 6. Βιβλιάριο υγείας και βεβαίωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι

    τηρούνται οι προϋποθέσεις της υγειονομικής νομοθεσίας (μόνο για τρόφιμα - ποτά).

 7. Υπεύθυνη δήλωση (συνημμένη)

 8. Δυο πρόσφατες φωτογραφίες

Για τις άδειες ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ επιπλέον:

9. Έκθεση της αρμόδιας τουριστικής αστυνομίας ότι

     το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της

     τουριστικής εμφάνισης.

 
  

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου.

 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Πλατεία Δημοκρατίας

Τ.Κ. 67100 ΞΑΝΘΗ

Τηλ. 25413 50827

Αρμόδιος Υπάλληλος: Κηπουρός Κωνσταντίνος

 

 * Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 02-01-2014 έως 31-01-2014.

  

Κοινοποίηση:

  1. Πίνακες ανακοινώσεων της Δημοτικής Ενότητας & των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Ξάνθης.
  2. Ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης www.cityofxanthi.gr

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

 

 

 

Δημοτική Ενότητα Ξάνθης

Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου

Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων

Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης

Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης

Τοπική Κοινότητα Γέρακα

Τοπική Κοινότητα Δαφνώνα

Τοπική Κοινότητα Καρυόφυτου

Τοπική Κοινότητα Κομνηνών

Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου

Τοπική Κοινότητα Πασχαλιάς

Τοπική Κοινότητα Σταυρουπόλεως

*Να γίνει ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων των παρακάτω Δημοτικών & Τοπικών Ενοτήτων