Ο Δήμος Ξάνθης θέτει με την παρούσα, σε δημόσια ενημέρωση, όλα τα στοιχεία του Τεχνικού Προγράμματος για το 2017 θεωρώντας ότι η δημόσια διαβούλευση που ξεκινάει θα είναι πολύ χρήσιμη ώστε να αναζητηθούν οι βέλτιστες λύσεις.

 

Κατεβάστε το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ξάνθης 2017

 

Μπορείτε να στέλνετε τις παρατηρήσεις σας στο email: