Ο Δήμος Ξάνθης θέτει με την παρούσα, σε δημόσια ενημέρωση, όλα τα στοιχεία του Προϋπολογισμού για το 2017 θεωρώντας ότι η δημόσια διαβούλευση που ξεκινάει θα είναι πολύ χρήσιμη ώστε να αναζητηθούν οι βέλτιστες λύσεις.

 

Κατεβάστε το Σχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης 2017 (έσοδα έξοδα)

 

Μπορείτε να στέλνετε τις παρατηρήσεις σας στο email: