ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ TOY ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

 

Κατεβάστε τα παρακάτω έγγραφα, πατώντας εδώ:

  1. Προκήρυξη (περίληψη) διακήρυξης
  2. Διακήρυξη Δημοπρασίας
  3. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) (σε pdf και σε word)
  4. Τεύχη Σύμβασης (Προϋπολογισμό δημοπράτησης, Τιμολόγιο Δημοπράτησης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Περιγραφή, Προμέτρηση Εργασιών, ΣΑΥ και ΦΑΥ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.