Τελικοί πίνακες προσληπτέων πλήρους και μερικής απασχόλησης της Ανακοίνωσης του Δήμου Ξάνθης με αριθμό πρωτ. 20110/ 20-08-2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2020-2021, καθώς και το σχετικό Παράρτημα  και το έντυπο για τα στοιχεία του υπαλλήλου.

Παρακαλούνται οι επιτυχούσες υποψήφιες να προσκομίσουν άμεσα και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :

1. τα στοιχεία που απαιτούνται για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων,  των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους, όπως αυτά περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα (ΚΕΦ.ΙΙ- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

2. το συνημμένο έντυπο με τα στοιχεία του υπαλλήλου συμπληρωμένο και

3. δημόσια έγγραφα όπου να αναγράφεται α. ο αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
     β. ο αριθμός μητρώου ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ/ΕΤΑΜ)
     γ. ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και
     δ. ο αριθμός λογαριασμού τράπεζας (ΙΒΑΝ), με πρώτο όνομα το όνομα του υπαλλήλου

 

Κατεβάστε τους τελικούς πίνακες καθώς και το σχετικό Παράρτημα, πατώντας εδώ!

 


live streaming
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.