ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                         Ξάνθη, 20 Αυγούστου 2020
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          Αριθ. Πρωτ.: 20110
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Πληροφορίες: Ζαρωτιάδης Παναγιώτης - Ιορδανίδου Παρθένα
Τηλέφωνο: 2541083240

Fax: 25410 72241

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμαρχος Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα τριών (63) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ξάνθης

 

Σημείωση: Σύμφωνα με την συνημμένη ΚΥΑ (ΦΕΚ 3485 τ.Β/22-08-2020) και με το με αριθμό πρωτ. 52879/21-08-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιείται ο τρόπος υπολογισμού της εμπειρίας για την πρόσληψη των σχολικών καθαριστριών για το σχολικό έτος 2020-2021.

Επίσης σημειώνεται, ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 και ότι οι αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί είναι έγκυρες, καθώς ο Δήμος Ξάνθης θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα τη σχετική βεβαίωση από τις οικείες σχολικές επιτροπές για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά ανατεθείσα αίθουσα 

 

- Διαβάστε όλη την ανακοίνωση, πατώντας εδώ!

- Κατεβάστε το νέο Παράρτημα και την νέα Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, πατώντας εδώ!

- Κατεβάστε την συνημμένη ΚΥΑ (ΦΕΚ 3485 τ.Β/22-08-2020) και το με αριθμό πρωτ. 52879/21-08-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα οποία τροποποιείται ο τρόπος υπολογισμού της εμπειρίας για την πρόσληψη των σχολικών καθαριστριών για το σχολικό έτος 2020-2021, πατώντας εδώ!

 

 


live streaming
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.