Προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων την τελευταία Κυριακή των ΘΛΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Ξάνθη, 26 Φεβρουαρίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

την τελευταία Κυριακή των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών (Κυριακή των Μεγάλων Αποκριών) στα όρια του  Δήμου Ξάνθης

Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την από 28-09-2023 με αριθμό 820/2023 απόφαση Δημάρχου Ξάνθης και τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 όπως ισχύουν, επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Ξάνθης, την τελευταία Κυριακή των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών Δήμου Ξάνθης (Κυριακή των Μεγάλων Αποκριών), ήτοι την Κυριακή της 17ης Μαρτίου 2024.

Η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, επιτρέπεται από τις 11:00 π.μ. έως τις 20:00 μ.μ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΙΑΜΠΑΝ Χ. ΜΠΑΝΤΑΚ