Ακίνητα εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων: Νέα καταληκτική ημερομηνία αξιολόγησης και υποβολής δήλωσης

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ                           
ΔΗΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ξάνθη, 2 Απριλίου 2024

Κατόπιν της ανακοίνωσης που εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος σχετικά με την εφαρμογή του «Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων» η νέα καταληκτική ημερομηνία για την εκπόνηση της αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την υποβολή τεχνικής έκθεσης είναι η 26η Απριλίου 2024 (νέα παράταση 10/05/2024) και για τη λήψη μέτρων και την υποβολή δήλωσης του ιδιοκτήτη η 26η Μαΐου 2024 (νέα παράταση 10/06/2024)

Παράλληλα, θα εκδοθεί άμεσα, νέα εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην ΚΥΑ.

Ο Αντιδήμαρχος
Πολιτικής Προστασίας
Ιωάννης   Γ.  Τσάπαλης

Σχετικά: Η από 28/3/2024 ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ξάνθης