Πρόσκληση προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ.-766-                                        Κιμμέρια 08-01-2014

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

      Ο  κ. Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων καλεί με την παρούσα Πρόσκληση τους  κ. κ.  Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων, σε  Τακτική  Συνεδρίαση  την  14-01-2014  ημέρα   Τρίτη και ώρα 19:30 για την εξέταση των  παρακάτω θεμάτων  :

 

  1. Ανάκληση άδειας προέγκρισης ίδρυσης  καταστήματος ΚΟSMOPLUS  Α.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΏΝ, ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.
  2. Ανάκληση άδειας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΙΝΤΕΡΝΕΤ.

                                        

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Κιμμερίων

 

Μπαντάκ Μπεσήμ