Α’ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης διακηρύττει ότι: Υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ’ αριθ. 11797 ΕΞΕ 2023/ 8-2-2023 αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της Περίληψης Διακήρυξης, πατώντας εδώ!