Αρσενικό 8 μηνών θα φτάσει τα 30 κιλά. Αρ. τσιπ 990000001247505

ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ - ΒΟΗΘΑΜΕ ΤΑ ΖΩΑ!

www.pet.gov.gr