Αρ.τσιπ 990000001247402 αρσενικό 6,5-7 μηνών, θα γίνει μέχρι 6 κιλά.

ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ - ΒΟΗΘΑΜΕ ΤΑ ΖΩΑ!

www.pet.gov.gr