Κουτάβι θηλυκό 4 μηνών εμβολιασμένο. Φιλικό με καλό χαρακτήρα. Θα γίνει μέχρι 20 κιλά.
Αρ. τσιπ. 990000001247009


ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ - ΒΟΗΘΑΜΕ ΤΑ ΖΩΑ!