Αρσενικό 2-3 μηνών θα φτάσει τα περίπου 10-13 κιλά.
Αρ τσιπ 945000001825030

ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ - ΒΟΗΘΑΜΕ ΤΑ ΖΩΑ!

www.pet.gov.gr