Ενήλικο αρσενικό 4,5 ετών και 30 κιλών. Το φωνάζουνε με το όνομα Μπάμπη

(αρ. τσιπ 956000004548185)

ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ - ΒΟΗΘΑΜΕ ΤΑ ΖΩΑ!

www.pet.gov.gr