Αριθμος microchip: 941000016756082

Θηλυκός σκύλος, ενήλικος, μεγάλου μεγέθους προσφέρεται προς υιοθεσία. Είναι στειρωμένη και θα δοθεί εμβολιασμένη.

ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ - ΒΟΗΘΑΜΕ ΤΑ ΖΩΑ!

www.pet.gov.gr