17/09/09 Πεπραγμένα Δημοτικής Αρχής έτους 2008

Μπορείτε να κατεβάσετε τα πεπραγμένα του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2008 εδώ