Πεπραγμένα Δημοτικής Αρχής 2016

pepragmena2016

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017 η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στην αίθουσα του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης με θέμα: Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2016.

Διαβάστε online τον Απολογισμό σε ηλεκτρονική μορφή: