Πεπραγμένα Δημοτικής Αρχής 2015

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου για τα Πεπραγμένα του 2015

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016, η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, στην αίθουσα του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης με θέμα: Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2015.

Διαβάστε τον Απολογισμό σε έντυπη μορφή: