Ενημέρωση

Χρήσιμα

Σημαντικές σελίδες Δήμου

Γραμμή Δημότη
Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί
Δημοτικό Ραδιόφωνο
Πρόγραμμα "Διαύγεια"
Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Ψηφιακή Πινακοθήκη
ΔΕΥΑ Ξάνθης
Ζωντανή εικόνα από κάμερες της Ξάνθης
ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr