Το Υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης έχει θέσει σε λειτουργία τη διάθεση εγκεκριμένων πιστοποιητικών απομακρυσμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, σε δημοσίους υπαλλήλους.

Με τη διάθεση των εγκεκριμένων πιστοποιητικών απομακρυσμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, προάγεται η ηλεκτρονική επικοινωνία με το Δημόσιο και μειώνονται οι απαιτήσεις αυτοπρόσωπης παρουσίας για τη διεκπεραίωση μιας υπόθεσης. Με τον τρόπο αυτό, ελαχιστοποιείται ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών, γεγονός που συμβάλλει και στη μείωση του λειτουργικού κόστους του Δημοσίου.

Τις υπογραφές αυτές μπορούν να τις αποκτήσουν όλοι, ανεξάρτητα αν ήδη έχουν ψηφιακή υπογραφή σε USB Token, καθώς στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα υφιστάμενα USB Tokens είναι πλέον τεχνικά ξεπερασμένα και ανασφαλή και σταδιακά θα σταματήσει η χρήση τους. Οι εν λόγω ψηφιακές υπογραφές θα έχουν ισχύ μέχρι 31/12/2023.

Υπογραμμίζεται ότι οι ηλεκτρονικές υπογραφές που διατίθενται είναι νομικά ισοδύναμες με την ιδιόχειρη υπογραφή και ο υπάλληλος μπορεί να υπογράφει με τη χρήση web εφαρμογής, από οποιοδήποτε υπολογιστή ή smartphone, χωρίς τους περιορισμούς των ψηφιακών υπογραφών της ΑΠΕΔ (με usb Token), όπου απαιτούταν η παραμετροποίηση του Η/Υ του υπαλλήλου.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Τις οδηγίες μπορείτε να τις δείτε είτε σε μορφή εγγράφου, είτε σε μορφή video. Προτείνουμε την χρήση των Video.

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί η εφαρμογή WebSign (κλικ) υπάρχει και η εναλλακτική Docusign (κλικ).


Στη σελίδα Υποστήριξης ΚΣΗΔΕ (https://support.mindigital-shde.gr/ ), υπάρχουν αναρτημένα τα εγχειρίδια (manuals) για όλες τις πλατφόρμες του περιβάλλοντος (σε μορφή .pdf), μια σειρά από βοηθητικά videos για διευκόλυνση των χρηστών, αλλά και Συχνές Ερωτήσεις (FAQs), κατηγοριοποιημένες ανά πλατφόρμα για την ευκολότερη ανεύρεσή τους.