07. Χρήσιμα προγράμματα - Ψηφιακές Υπηρεσίες

Χρήσιμες σελίδες ψηφιακών υπηρεσιών δημοσίου:

- Μάθε το gov.gr: Επιμορφωτική Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών

- Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων

 

Λήψη βοηθητικών προγραμμάτων:

Προτιμώμενος φυλλομετρητής (browser): Chrome

Απομακρυσμένη διαχείριση Η/Υ: AnyDesk

Απομακρυσμένη Διαχείριση Η/Υ: TeamViewer πρόσφατη έκδοση | Παλαιά έκδοση TeamViewer 3

Ανάγνωση αρχείων .PDF: Adobe Acrobat Reader

Ψηφιακή υπογραφή .PDF εγγράφου: JSignPdf

Μετατροπή αρχείων σε .PDF: Bullzip PDF Printer (λειτουργεί σαν εκτυπωτή

Συμπίεση αρχείων: Winzip | Winrar: (32bit - 64bit) | 7zip (προτείνεται το Winrar)

Γρήγορη αναζήτηση αρχείων στον Η/Υ μας: Everything

Κειμενογράφοι (αντίστοιχοι του Word): OpenOffice | LimbreOffice (προτείνεται το OpenOffice)

Άνοιγμα αρχείων AutoCAD: LibreCAD