02. ΔΙΑΥΓΕΙΑ: Εκπαιδευτικό υλικό - βίντεο

Η σελίδα του Δήμου Ξάνθης στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»: https://et.diavgeia.gov.gr/f/xanthi
Η διεύθυνση σύνδεσης στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»: https://et.diavgeia.gov.gr/login

Απευθείας ανάρτηση πράξης:
{youtube}LNy3lWSeDzo{/youtube}

Συχνές ερωτήσεις!

Άλλα εκπαιδευτικά βίντεο:
Μαζική ανάρτηση πράξεων
Απλή αναζήτηση πράξης
Σύνθετη αναζήτηση πράξεων

Όλα τα εκπαιδευτικά βίντεο!