Το Υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης έχει θέσει σε λειτουργία τη διάθεση εγκεκριμένων πιστοποιητικών απομακρυσμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, σε δημοσίους υπαλλήλους.

Με τη διάθεση των εγκεκριμένων πιστοποιητικών απομακρυσμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, προάγεται η ηλεκτρονική επικοινωνία με το Δημόσιο και μειώνονται οι απαιτήσεις αυτοπρόσωπης παρουσίας για τη διεκπεραίωση μιας υπόθεσης. Με τον τρόπο αυτό, ελαχιστοποιείται ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών, γεγονός που συμβάλλει και στη μείωση του λειτουργικού κόστους του Δημοσίου.

Τις υπογραφές αυτές μπορούν να τις αποκτήσουν όλοι, ανεξάρτητα αν ήδη έχουν ψηφιακή υπογραφή σε USB Token, καθώς στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα υφιστάμενα USB Tokens είναι πλέον τεχνικά ξεπερασμένα και ανασφαλή και σταδιακά θα σταματήσει η χρήση τους. Οι εν λόγω ψηφιακές υπογραφές θα έχουν ισχύ μέχρι 31/12/2023.

Υπογραμμίζεται ότι οι ηλεκτρονικές υπογραφές που διατίθενται είναι νομικά ισοδύναμες με την ιδιόχειρη υπογραφή και ο υπάλληλος μπορεί να υπογράφει με τη χρήση web εφαρμογής από οποιοδήποτε υπολογιστή ή smartphone χωρίς τους περιορισμούς των ψηφιακών υπογραφών της ΑΠΕΔ (με usb Token), όπου απαιτούταν η παραμετροποίηση του Η/Υ του υπαλλήλου.

 

 

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ:

Για να υπογράψετε ψηφιακά μέσω του απομακρυσμένου τρόπου, πρέπει πρώτα να αποκτήσετε ψηφιακό πιστοποιητικό μέσω του ΚΣΗΔΕ (Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων):

 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (με την εφαρμογή WebSign):

 Επίσης:

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.