Τμήμα Πληροφορικής

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη