ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Ξάνθη:  9-2-2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                       Αρ. Πρωτ: 163

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Διεύθυνση: Βενιζέλου 30- 67132 Ξάνθη

Τηλ: 2541072888

Πληροφορίες: Καπετανοπούλου

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Π ρ ο ς

            Τα αξιότιμα μέλη του Δ.Σ. του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης   Δήμου Ξάνθης»

 

                      κ.κ.  1. Γιαννώτα  Θεοδώρα             6. Δημούδη Χρυσούλα

                              2. Παπασταματίου Γεώργιο      7.  Παπαδημητρίου Γεώργιο

                              3. Ιγιαννίδη   Στέφανο               8. Γάντζο Πάτροκλο

                              4. Κιρατζή Ερκάν                      9.  Καραγεώργη Μαρία

                              5. Βασιλούδη Ηλία                     10. Χρηστίδου Βασιλική

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις  17/02/2016 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» στα γραφεία του Νομικού Προσώπου (Βενιζέλου 30 Ξάνθη) και στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές   αποφάσεις .

1)  Ανατροπές υποχρεώσεων (ανάκληση αναλήψεων υποχρεώσεων  οικ. έτους 2015) του Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ξ     

2)  1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2016 του Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ξ.

3)  Λήψη απόφασης προτάσεως δεσμεύσεων-ανάληψη υποχρεώσεων οικ. Έτους 2016 του  Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ξ.

4) α)  ορισμός νομίμου  εκπροσώπου του Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ξ. και εξουσιοδότησής του για την υπογραφή της σύμβασης για το σχολικό έτος 2015-2016 με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2015-2016.

    β) έκδοση για λογαριασμό του Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ξ. 3 (τριών) εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου συνολικού ύψους 22.134,96 ευρώ για την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ξ. στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2015-2016.»

5) Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής συνολικού ύψους   22.134,96 ευρώ στο όνομα της  Καραουλάνη Δέσποινας  υπαλλήλου του    Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ξ.,    για  τις ανάγκες έκδοσης (3) τριών εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου  στην δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»   για το σχολικό έτος 2015-2016.

6) 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2015 του Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ξ.

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ

                                                                                   

 

Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
7
Ημερομηνία : Πεμ, 7 Δεκ 2017
8
Ημερομηνία : Παρ, 8 Δεκ 2017
9
Ημερομηνία : Σαβ, 9 Δεκ 2017
10
Ημερομηνία : Κυρ, 10 Δεκ 2017
12
Ημερομηνία : Τρι, 12 Δεκ 2017
13
Ημερομηνία : Τετ, 13 Δεκ 2017
14
Ημερομηνία : Πεμ, 14 Δεκ 2017
15
Ημερομηνία : Παρ, 15 Δεκ 2017
16
Ημερομηνία : Σαβ, 16 Δεκ 2017
17
Ημερομηνία : Κυρ, 17 Δεκ 2017
18
Ημερομηνία : Δευ, 18 Δεκ 2017
19
Ημερομηνία : Τρι, 19 Δεκ 2017
20
Ημερομηνία : Τετ, 20 Δεκ 2017
21
Ημερομηνία : Πεμ, 21 Δεκ 2017
22
Ημερομηνία : Παρ, 22 Δεκ 2017
23
Ημερομηνία : Σαβ, 23 Δεκ 2017
24
Ημερομηνία : Κυρ, 24 Δεκ 2017
25
Ημερομηνία : Δευ, 25 Δεκ 2017
26
Ημερομηνία : Τρι, 26 Δεκ 2017
27
Ημερομηνία : Τετ, 27 Δεκ 2017
28
Ημερομηνία : Πεμ, 28 Δεκ 2017
29
Ημερομηνία : Παρ, 29 Δεκ 2017
30
Ημερομηνία : Σαβ, 30 Δεκ 2017
31
Ημερομηνία : Κυρ, 31 Δεκ 2017

NEWSLETTER ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε μόνο σημαντικές ενημερώσεις.
Επιλέξτε μία ή και τις δύο λίστες:
Μετά την εγγραφή σας, ελέγξτε το email σας, για επιβεβαίωση - οδηγίες.

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη
Κάντε κλικ για να ακούσετε το κείμενο!