ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΞΑΝΘΗ,  08  Φεβρουαρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                     ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.4354

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου

Τηλέφωνο:2541350827

Email:                               

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

 

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

1.    Αγκόρτζα Απόστολο                      5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη

2.    Γκιρτζίκη Αλεξία                            6. Βασιλούδη Ηλία

3.    Κίρατζη Ερκάν                              7. Φανουράκη Εμμανουήλ

4.    Τριανταφυλλίδη Κων/νο                 8. Μπαντάκ Σιαμπάν  

 

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

     Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την  12η  Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 

Θέμα 1ο :Εισηγητική έκθεση 4ου τριμήνου (δωδεκαμήνου) του έτους 2015 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (Εισηγητής: Αργύριος Ζολώτας).

Θέμα 2Ο :  Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 3ο:    Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτρια:Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 4ο :   Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα). 

Θέμα 5ο :   Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 6ο :   Έγκριση δαπανών (Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά).

Θέμα 7ο:    Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης- κίνησης και λιπαντικών έτους 2016» (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 8ο :   Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού που αφορά την  «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2016 (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 9ο :   Εξέταση του πρακτικού ένστασης του διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων Led και ιστών φωτισμού εξωτερικών χώρων» (Εισηγήτρια :Πολυξένη Καρακατσάνη).

Θέμα 10ο : Εξέταση του πρακτικού ένστασης του Διαγωνισμού « Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων Δήμου Ξάνθης »(Πολυξένη Καρακατσάνη).    

Θέμα 11ο : Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων για την εκμίσθωση του καταστήματος 39 στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 12ο : Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων για την εκμίσθωση του καταστήματος 41 στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 13ο:  Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων για την εκμίσθωση του καταστήματος 51 στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 14ο:  Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων για την εκμίσθωση του καταστήματος 52 στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου). 

Θέμα 15ο:  Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων για την εκμίσθωση του καταστήματος Δ΄ στην οδό Π. Τσαλδάρη 115 (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου). 

Θέμα 16ο:  Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων για την εκμίσθωση του καταστήματος Ε΄ στην οδό Π. Τσαλδάρη 115 (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου). 

Θέμα 17ο:  Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 18ο : Αίτηση για αναγκαστική προσκύρωση –τακτοποίηση (Εισηγητής :Ιωάννης Λάμπρου).

Θέμα 19ο:  Αίτηση για αναγκαστική προσκύρωση –τακτοποίηση (Εισηγητής: Ιωάννης Λάμπρου). 

Θέμα 20Ο : Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 11-05-2017 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εισηγητής: Ιωάννης Λάμπρου).

Θέμα 21ο:  Εξουσιοδότηση για άσκηση αίτησης ανάκλησης και παράσταση κατά τη συζήτηση της ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου).

Θέμα 22ο :Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων (Εισηγήτρια: Όλγα Γαλάνη).

 

Ο Πρόεδρος

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Ξάνθης


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.