ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Ξάνθη, 8 Φεβρουαρίου 2016                                                         

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                             

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                              Αριθ.Πρωτ:4313

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ταχ.Δ/νση      : Πλατεία Δημοκρατίας 67100 Ξάνθη

Πληροφορίες  : Κοκκίνου Π.

Τηλέφωνο      : 2541350811

Εmail            :

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

       ΠΡΟΣ: Τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

             1) Γουναρίδη Στυλιανό                         2) Ηλιάδη Θωμά

             3) Καρά Αχμέτ                                   4) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ

             5) Λύρατζη Πασχάλη                           6) Μούρκα Χρήστο

             7) Μπένη Δημήτριο                             8) Χασάν Ογλού Φερτούν

       Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Κοινοποίηση:

-Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης,

-Ανταμπούφη Νικόλαο (Δημοτικός Σύμβουλος)

-Κολλάρο Γεώργιο (Δημοτικός Σύμβουλος)

-Τσιακίρογλου Σωτήριο (Δημοτικός Σύμβουλος)

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 12 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 ΘΕΜΑ 1ο  : Εισηγητική έκθεση για την έγκριση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισηγητής : Δήμαρχος Ξάνθης, Πρόεδρος της ΕΠΖ)

 ΘΕΜΑ 2ο  : Εισηγητική έκθεση για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Π.Τσαλδάρη 132 και Ηροδότου (εισηγήτρια: Παπαδοπούλου Αραβέλα)

 ΘΕΜΑ 3ο  : Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3037/02) (εισηγήτρια : Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

 ΘΕΜΑ 4ο  : Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Ξάνθης (εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

 ΘΕΜΑ 5  : Παραχώρηση του χώρου της πλατείας Διοικητηρίου για την εκδήλωση «Καταναλώνουμε ότι παράγουμε» (εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

 ΘΕΜΑ 6ο  : Παραχώρηση της Πλατείας Δημοκρατίας και της Πλατείας Σταυρούπολης στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στα πλαίσια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών-Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2016 (εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

 
 Ο Πρόεδρος

 Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος

 Δήμαρχος Ξάνθης


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.