ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΞΑΝΘΗ,   15 Ιανουαρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.1546

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου

Τηλέφωνο:2541350827

Email:                               

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

1.    Αγκόρτζα Απόστολο                      5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη

2.    Γκιρτζίκη Αλεξία                            6. Βασιλούδη Ηλία

3.    Κίρατζη Ερκάν                              7. Φανουράκη Εμμανουήλ

4.    Τριανταφυλλίδη Κων/νο                 8. Μπαντάκ Σιαμπάν  

 

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

 

              Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την  19η  Ιανουαρίου   2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 

Θέμα 1Ο :  Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγητής: Ιουλία Ζούρα)

Θέμα 2Ο :  Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα)

Θέμα 3ο :   Προτάσεις αναήψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 )Εισηγήτριας:Ιουλία Ζούρα)

Θέμα 4ο:    Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτρια Ιουλία Ζούρα)

Θέμα 5ο :   Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτρια:Ιουλία Ζούρα)

Θέμα 6ο:    Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτρια Ιουλία Ζούρα)

Θέμα 7ο :   :Έγκριση ή μη του πρακτικού κατακύρωσης της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του υπαίθριου χώρου έμπροσθεν του κολυμβητηρίου (Εισηγήτρια :Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 8ο      :Έγκριση ή μη του πρακτικού κατακύρωσης της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του ακινήτου 1 στην ανατολική εξωτερική πλευρά της Δημοτικής Αγοράς (Εισηγήτρια :Στυλιανή Μόσχου)

Θέμα 9ο:    Έγκριση ή μη του πρακτικού κατακύρωσης της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του ακινήτου 2 στην ανατολική εξωτερική πλευρά της Δημοτικής Αγοράς (Εισηγήτρια :Στυλιανή Μόσχου)

Θέμα 10ο : Έγκριση ή μη του πρακτικού κατακύρωσης της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του ισόγεου γραφείου στο κέντρο χονδρεμπορίου (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου)

Θέμα 11ο :Έγκριση ή μη του πρακτικού κατακύρωσης της φανερής επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 22 στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου)

Θέμα 12ο :Έγκριση ή μη του πρακτικού κατακύρωσης της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος στην οδό Λ.Μπένη και Βλαχοπούλου 1 (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου)

Θέμα 13ο:Έγκριση ή μη του πρακτικού κατακύρωσης της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 37 στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου)

Θέμα 14ο:Έγκριση ή μη του πρακτικού κατακύρωσης της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 46 στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου)

Θέμα 15ο:  Έγκριση κατακύρωσης του διαγωνισμού «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ξάνθης»(Εισηγητής :Κυριάκος Πεπονίδης)

Θέμα 16ο   Κήρυξη άγονου του διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών led και ιστών φωτισμού εξωτερικών χώρων και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης)

Θέμα 17ο :Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2016 (Εισηγητής:Αργύριος Ζολώτας)

Θέμα 18ο :Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών διοδίων (Εισηγήτρια :Χριστίνα Ράλλή)

Θέμα 19ο :Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων (Εισηγήτρια: Όλγα Γαλάνη)

                                                                                 

                                                                                 

Ο Πρόεδρος

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Ξάνθης

 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.