ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                                    Ξάνθη 29-12-2015

Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                                                           Αριθ.Πρωτ:60657

Τηλ: 2541024432                                                       

e-mail:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
  1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
  2. Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
  3. Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.
  4. Τους αξιότιμους Προέδρους της Τοπικής Ενότητας Σταυρούπολης και Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου
  5. Τους αξιότιμους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυοφύτου, Κομνηνών και Πασχαλιάς
  6. Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
  7. Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 30 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 σε δημόσια έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθεί σχετική απόφαση :

01ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την έγκριση του συμφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης & υπογραφής της σύμβασης στο πλαίσιο χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΟΤΙΚΗ 2012-2015 για το έτος 2015» και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης

02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

03ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω άμεσης λήψης αποφάσεων έως 31-12-2015 προκειμένου να μη θιγούν τα συμφέροντα του Δήμου.

      


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.