ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Ξάνθη, 25 Νοεμβρίου 2015   

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                             

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                              Αριθ.Πρωτ:55102

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ταχ.Δ/νση      : Πλατεία Δημοκρατίας 67100 Ξάνθη

Πληροφορίες  : Κοκκίνου Π.

Τηλέφωνο      : 2541350811

Εmail            :

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

       Τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

             1) Γουναρίδη Στυλιανό                         2) Ηλιάδη Θωμά

             3) Καρά Αχμέτ                                   4) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ

             5) Λύρατζη Πασχάλη                            6) Μούρκα Χρήστο

             7) Μπένη Δημήτριο                             8) Χασάν Ογλού Φερτούν

 

       Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Κοινοποίηση:

-Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης,

-Ανταμπούφη Νικόλαο (Δημοτικός Σύμβουλος)

-Κολλάρο Γεώργιο (Δημοτικός Σύμβουλος)

-Τσιακίρογλου Σωτήριο (Δημοτικός Σύμβουλος)

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 30 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑ 1ο  : Χορήγηση άδειας υπηρεσιών προσφοράς διαδικτύου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3037/02 (εισηγητής: Κρασούλης Ηλίας)

ΘΕΜΑ 2ο  : Τροποποίηση της αριθ.108/9-11-2015 απόφασης της ΕΠΖ, ως προς το τμήμα παραχώρησης της Πλατείας Δημοκρατίας στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» (εισηγήτρια: Παρθένα Ασηξαρίδου)

ΘΕΜΑ 3ο  : Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο 7ο Γυμνάσιο Ξάνθης (εισηγήτρια: Παρθένα Ασηξαρίδου)

ΘΕΜΑ 4ο  : Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο 5ο Δημοτικό Ξάνθης ((εισηγήτρια: Παρθένα Ασηξαρίδου)

ΘΕΜΑ 5ο  : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Έγκριση κοπής επικίνδυνων δένδρων στην περιοχή Σαμακώβ Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης(εισηγητής:Αθανάσιος Μπαμπάτσος)

ΘΕΜΑ 6ο : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Χατζησταύρου 1 (εισηγήτρια: Αραβέλα Παπαδοπούλου)

ΘΕΜΑ 7ο  : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Μεραρχίας & Σκιάθου (εισηγήτρια: Αραβέλα Παπαδοπούλου)

ΘΕΜΑ 8ο  : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας επί της οδού Π.Τσαλδάρη (εισηγήτρια: Αραβέλα Παπαδοπούλου)

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος

Δήμαρχος Ξάνθης


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.