ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΞΑΝΘΗ,  19  Νοεμβρίου   2015

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 53877

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου

Τηλέφωνο:2541350827

Email:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

1. Αγκόρτζα Απόστολο                               5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη    

2. Γκιρτζίκη Αλεξία                                     6. Βασιλούδη Ηλία

3. Κίρατζη Ερκάν                                       7. Φανουράκη Εμμανουήλ

4. Τριανταφυλλίδη Κων/νο                          8. Μπαντάκ Σιαμπάν  

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

               Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 23η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Θέμα 1ο :Κατάρτιση των όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του

πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης των υπηρεσιών «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ξάνθης έτους 2016».(Εισηγήτρια:Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 2ο:Έγκριση των τροποποιημένων όρων της διακήρυξης –μελέτης «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών led και ιστών φωτισμού εξωτερικών χώρων (Εισηγητής :Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 3ο:Έγκριση δαπανών (Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά).

Θέμα 4ο :Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015 (Εισηγήτρια Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 5ο :Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015 (Εισηγήτρια Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 6ο :Απόδοση Παγίας Προκαταβολής (Εισηγήτρια Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 7ο : Απ΄ευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης «Μελέτη ενίσχυσης του διατηρητέου κτιρίου του πρώην Δημαρχείου με ανθρακονήματα σε συνδυασμό με λιθοσυρραφές και ενέματα με ελεγχόμενη πίεση και έγκριση των όρων σύμβασης.

               (Εισηγήτρια:Αικατερίνη Μανά).

Θέμα 8ο :Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση τμήματος του υπαίθριου χώρου έμπροσθεν του κολυμβητηρίου, εμβαδού 2.020 τ.μ. (Εισηγήτρια:Βασιλική Μεταξά).

Θέμα 9ο: Εγκρίσεις μετακίνησης υπαλλήλων (Εισηγήτρια: Όλγα Γαλάνη)

Ο Πρόεδρος

  

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.