ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΞΑΝΘΗ,  5 Νοεμβρίου   2015

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                     ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 51631

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου

Τηλέφωνο:2541350827

Email:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ

1. Αγκόρτζα Απόστολο           5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη

2. Γκιρτζίκη Αλεξία                 6. Βασιλούδη Ηλία

3. Κίρατζη Ερκάν                   7. Φανουράκη Εμμανουήλ

4. Τριανταφυλλίδη Κων/νο      8. Μπαντάκ Σιαμπάν

 

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

             

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την  9η  Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 

Θέμα 1ο :Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 09-11-2015 έως 28-2-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν.3852/2010.

Θέμα 2ο: Εισηγητική έκθεση 3ου τριμήνου (εννιαμήνου ) του έτους 2015 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.(Εισηγητής Αργύριος Ζολώτας).

Θέμα 3ο: Τροποποίηση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2016 σύμφωνα με το υπ΄αριθ. 564/14-10-2015 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ(Εισηγητής: Αργύριος Ζολώτας).

Θέμα 4ο: Έγκριση κατακύρωσης του Πρόχειρου Διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια καθοδηγητικών πινακίδων τροχαίας και είδη ασφαλείας κυκλοφορίας οχημάτων» (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης). 

Θέμα 5ο :Κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης» (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 6ο: Αποκλεισμός διαγωνιζόμενου, ανάκληση απόφασης ανάθεσης με αριθ. 208/12-10-15 και ανάθεση της μελέτης : «Μελέτη 4ου ΓΕΛ Ξάνθης» στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο (Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά).

Θέμα 7ο :Εξέταση ένστασης και τροποποίηση ή μη των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED και ιστών φωτισμού εξωτερικών χώρων» (Εισηγήτρια: Ευδοκία Μπαρμπαλέξη).

Θέμα 8 ο :Έγκριση απ΄ευθείας εκτέλεσης ανάθεσης εργασιών αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές στη Δημοτική Ενότητα Ξάνθης(Εισηγητής: Μελέτης Τερζόγλου)  

Θέμα 9ο : Έγκριση του Προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του δήμου Ξάνθης για το έτος 2016 (Εισηγητής: Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής).

Θέμα 10ο : : Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την ηλεκτροδότηση νέων μετρητών ΦΟΠ (αύξηση ισχύος) (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 11ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (Εισηγητής :Κων/νος Ζάρρας).

Θέμα 12ο : Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2015 (Εισηγήτρια:Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 13ο : Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2015 (Εισηγήτρια:Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 14ο :Κατάρτιση όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ξάνθης (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 15ο : Εξουσιοδότηση των νομικών συμβούλων του Δήμου για την άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αριθ. 50/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Εισηγήτρια:Ελένη Χατζηλιάδου).

Θέμα 16ο :Εξουσιοδότηση νομικής συμβούλου για άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αριθ. 72/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Εισηγήτρια:Ελένη Χατζηλιάδη).

Θέμα 17ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας στο εξωτερικό της ειδικής συνεργάτιδας Δέσποινας Χατζογλίδου (Εισηγήτρια: ΄Ολγα Γαλάνη)

Θέμα 18ο :Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας στο εξωτερικό των ειδικών συνεργατών Δέσποινας Χατζογλίδου και Κων/νου Ζάρρα και της μόνιμης υπαλλήλου Μαρίας Σπανού (Εισήγητρια: Όλγα Γαλάνη).

Θέμα 19ο: Εγκρίσεις μετακίνησης υπαλλήλων (Εισηγήτρια: Όλγα Γαλάνη)

 

Ο Πρόεδρος

 

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.