ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Εύμοιρο 26 Οκτωβρίου 2015

ΝΟΜΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ

                                                                                 Αριθμ.Πρωτ. 49870                                                                                      

 

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

 

 

          ΠΡΟΣ:  Τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου.

 

 

    Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Ευμοίρου, την 30 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης και  να  ληφθεί η  σχετική απόφαση.

1ο  ΘΕΜΑ:  Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Βιομηχανική

                    περιοχή Ξάνθης.

 

     

Ο  Πρόεδρος Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου

 

ΚΥΨΕΛΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

 


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη