ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Ξάνθη, 8 Οκτωβρίου 2015                      

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                             

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                              Αριθ.Πρωτ:47491

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ταχ.Δ/νση      : Πλατεία Δημοκρατίας 67100 Ξάνθη

Πληροφορίες  : Κοκκίνου Π.

Τηλέφωνο      : 2541350811

Εmail            :

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

       ΠΡΟΣ:

       Τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

             1) Γουναρίδη Στυλιανό                         2) Ηλιάδη Θωμά

             3) Καρά Αχμέτ                                   4) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ

             5) Λύρατζη Πασχάλη                           6) Μούρκα Χρήστο

             7) Μπένη Δημήτριο                             8) Χασάν Ογλού Φερτούν

 

       Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Κοινοποίηση:

-Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης,

-Ανταμπούφη Νικόλαο (Δημοτικός Σύμβουλος)

-Κολλάρο Γεώργιο (Δημοτικός Σύμβουλος)

-Τσιακίρογλου Σωτήριο (Δημοτικός Σύμβουλος)

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 12 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑ 1ο  : Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο «Σύλλογο Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης» (εισηγήτρια: Παρθένα Ασηξαρίδου)

 

ΘΕΜΑ 2ο  :Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Ε.ΣΥ.-ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια: Παρθένα Ασηξαρίδου)

 

ΘΕΜΑ 3ο  : Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας και της πλατείας Σταυρούπολης στο Σωματείο «Μανιταρόφιλων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης» (εισηγήτρια: Σταυρούλα Χατζηγεωργίου)

 

ΘΕΜΑ 4ο : Κατάργηση άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών (εισηγήτρια: Αθανασία Πανταζόγλου)

 

ΘΕΜΑ 5ο  : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο - Τοπικό σχέδιο αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων Ο.Τ.Α. Ν.Ξάνθης (εισηγητής : Σάββας Παυλίδης)

 

ΘΕΜΑ 6ο  : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Έγκριση τοποθέτησης και καθορισμός θέσεων δύο (2) info kiosk στα πλαίσια του προγράμματος GREENSPOTS (εισηγητής: Πρόεδρος επιτροπής τουρισμού)

 

ΘΕΜΑ 7ο  : Επιβολή προστίμου στη Ζαφειρίου Ειρήνη του Χρήστου, ιδιοκτήτρια υπαίθριου παιδότοπου, που λειτουργεί χωρίς άδεια και τη σφράγιση του παιδότοπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.3 της αριθ.36873/2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ164τΒ/2-8-2007) (εισηγήτρια: Αθανασία Πανταζόγλου)

                     Ο Πρόεδρος                 

 

 

     Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος

               Δήμαρχος Ξάνθης

 


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ