ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΞΑΝΘΗ,  14 Σεπτεμβρίου   2015

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                              ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 42472

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου

Τηλέφωνο:2541350827

Email:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

1.    Αγκόρτζα Απόστολο                                 5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη

2.    Γκιρτζίκη Αλεξία                                        6. Ξυνίδη Αθανάσιο

3.    Κίρατζη Ερκάν                                          7. Τοπ Ισμέτ

4.    Τριανταφυλλίδη Κων/νο                            8. Μπαντάκ Σιαμπάν

 

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

            

               Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την  17η  Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη   και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 

Θέμα 1ο:Αποδοχή επιχορήγησης-χρηματική δωρεά-από το Τμήμα Δημοσίων και Μορφωτικών υποθέσεων της αμερικανικής Πρεσβείας (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας , Παιδεία, Πολιτισμού, Αθλητισμού).     

Θέμα 2ο: Ολική ανάκληση δέσμευσης της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγήτρια:Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 3ο: Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2015 (Εισηγήτρια:Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 4ο :Εξέταση πρακτικού ένστασης του έργου «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015-2016» (Εισηγήτρια:Πολυξένη Καρακατσάνη).

Θέμα 5ο :Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του Διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια σαρώθρου δρόμων»(Εισηγήτρια: Καρακατσάνη Πολυξένη).

Θέμα 6ο :Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του Διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια χορτοκοπτικών και λοιπών μηχανημάτων συντήρησης πρασίνου» (Εισηγήτρια  Πολυξένη Καρακατσάνη).

Θέμα 7ο :Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του Διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια Ειδών Υγιεινής και Υδραυλικών Υλικών έτους 2015 (Εισηγήτρια: Πολυξένη Καρακατσάνη).

Θέμα 8ο :Κατάρτιση όρων, Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του έργου «Προμήθεια καθοδηγητικών πινακίδων τροχαίας & είδη ασφαλείας κυκλοφορίας οχημάτων» (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 9ο :Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του ακινήτου 3 στην ανατολική εξωτερική πλευρά της Δημοτικής Αγοράς (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 10ο: Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 48 της Δημοτικής Αγοράς  (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 11ο: Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 22 της Δημοτικής Αγοράς  (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 12ο: Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 18 της Δημοτικής Αγοράς  (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 13ο: Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας της καλλιεργήσιμης γης του αγροκτήματος Ιωνικού της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου (Εισηγήτρια:Αλεξάνδρα Χατζηνικολάου).

Θέμα 14ο:Ματαίωση ή επανάληψη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια τοποθέτηση μεταλλικού διαχωριστικού τοιχίου κολυμβητικής δεξαμενής Ξάνθης» (Εισηγήτρια:Πολυξένη Καρακατσάνη).

Θέμα 15ο:Ματαίωση του διαγωνισμού για τη «Δημιουργία Κέντρου Εφαρμογής και Προβολής Ενεργειακών Συστημάτων» (Εισηγήτρια:Πολυξένη Καρακατσάνη).

Θέμα 16ο: Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών διοδίων και έγκριση της σχετικής πρότασης δαπάνης (Εισηγήτρια:Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 17ο: Εξουσιοδότηση στους νομικούς συμβούλους του Δήμου Ξάνθης για αντίκρουση της από 25-8-2015 αίτησης αντικατάστασης του εκαθαριστή Αλέξανδρου Τερζίδη στην δικάσιμο της 7-9-2015(Εισηγήτρια:Ελένη Χατζηλιάδου).

Θέμα 18ο :Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 06-11-2015 ενώπιον Πενταμελούς Εφετείου Θράκης (Εισηγήτρια:Ελένη Χατζηλιάδου).

Θέμα 19ο :Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 04-11-2015 ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Εισηγήτρια:Ελένη Χατζηλιάδου).

Θέμα 20ο: Εγκρίσεις μετακίνησης υπαλλήλων (Εισηγήτρια:Βασιλική Τσιπούρη)

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος


live streaming

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.