ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΞΑΝΘΗ,  3 Αυγούστου   2015

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.34953

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου

Τηλέφωνο:2541350827

Email:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

1.    Αγκόρτζα Απόστολο                               5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη    

2.    Γκιρτζίκη Αλεξία                                     6. Ξυνίδη Αθανάσιο

3.    Κίρατζη Ερκάν                                       7. Τοπ Ισμέτ

4.    Τριανταφυλλίδη Κων/νο                          8. Μπαντάκ Σιαμπάν  

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

 Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την  7η  Αυγούστου 2015, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Θέμα 1ο: Αποδοχή δωρεάς δεκαπέντε (15) κάδων απορριμμάτων μη ανοιγόμενων από αρκούδες από τον Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (Φ.Δ.Ο.Ρ.) στον Δήμο Ξάνθης.(Εισηγητής Ιωάννης Τσακμάκης).

Θέμα 2ο: Κατακύρωση του Πρόχειρου Διαγωνισμού που αφορά την «Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου Ξάνθης έτους 2015»(Εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 3ο: Κατακύρωση του Πρόχειρου Διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια φαρμάκων έτους 2015» (Εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 4ο : Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του  διαγωνισμού του έργου «Υλοποίηση κυρίως έργου ενεργειακής αναβάθμισης στο κλειστό αθλητικό κέντρο ¨Φίλιππος Αμοιρίδης¨και στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης»(Εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη).

Θέμα 5ο : Κατάρτιση όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του έργου «Προμήθεια σαρώθρου δρόμου»(Εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη).

Θέμα 6ο : Ανάκληση της αριθ.13/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση ανάθεσης του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού στην Τ.Κ. Νεοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης» στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση (Εισηγήτρια:Αικατερίνη Μανά).

Θέμα 7ο :Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015 (Εισηγήτρια Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 8ο: Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 29 Φεβρουαρίου 2016 ενώπιον Ειρηνοδικείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου).

 

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος

 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.