ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΞΑΝΘΗ,  23 Ιουλίου   2015

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.33102

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου

Τηλέφωνο:2541350827

Email:

                                                                            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

1.    Αγκόρτζα Απόστολο                               5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη    

2.    Γκιρτζίκη Αλεξία                                     6. Ξυνίδη Αθανάσιο

3.    Κίρατζη Ερκάν                                       7. Τοπ Ισμέτ

4.    Τριανταφυλλίδη Κων/νο                          8. Μπαντάκ Σιαμπάν  

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

              Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την  28η  Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη   και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

Θέμα 1ο: Εισηγητική έκθεση 2ου τριμήνου (εξαμήνου ) του έτους 2015 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (Εισηγητής: Αργύριος Ζολώτας).

Θέμα 2ο:  Προέλεγχος απολογισμού έτους 2014 (Εισηγήτρια: Βασιλική Μεταξά).

Θέμα 3ο:Προέλεγχος Ισολογισμού –Αποτελεσμάτων χρήσης 2014 (Εισηγητής :Χαράλαμπος Θεοδοσάκης).

Θέμα 4ο : Απόδοση παγίας προκαταβολής (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 5ο :Έγκριση δαπανών (Εισηγήτρια :Αικατερίνη Μανά).

Θέμα 6ο: Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015 (Εισηγήτρια:Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 7ο : Έγκριση πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κατακύρωση του πρόχειρου Διαγωνισμού που αφορά τις «Υπηρεσίες Καθαρισμού των Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Ξάνθης»(Εισηγήτρια: Πολυξένη Καρακατσάνη).

Θέμα 8ο :Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για λόγους επείγουσας ανάγκης (Εισηγήτρια:Χριστίνα Ράλλη).

 

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος

 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.