ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΞΑΝΘΗ,  6 Ιουλίου   2015

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                  ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.29884

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου

Τηλέφωνο:2541350827

Email:                               

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

1.    Αγκόρτζα Απόστολο                                5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη                  

2.    Γκιρτζίκη Αλεξία                                     6. Ξυνίδη Αθανάσιο

3.    Κίρατζη Ερκάν                                       7. Τοπ Ισμέτ

4.    Τριανταφυλλίδη Κων/νο                          8. Μπαντάκ Σιαμπάν  

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την  10η  Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

Θέμα 1ο: Ενστάσεις κατά του Πρακτικού του Σταδίου ΙΙ του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης: «Μελέτη 4ου ΓΕΛ Ξάνθης»( Επιτροπή Διαγωνισμού).

 Θέμα 2ο:   Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (Εισηγητής: Χατζηδημητρίου Πλάτωνα).

Θέμα 3ο:  Εκδίκαση ενστάσεων και έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής στην Τ.Κ. Πασχαλιά της Δ.Ε. Σταυρούπολης (Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά)

Θέμα 4ο: Εκδίκαση ενστάσεων και έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής στην Τ.Κ. Νεοχωρίου της Δ.Ε. Σταυρούπολης (Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά) 

Θέμα 5ο: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων Δήμου Ξάνθης» (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 6ο: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια Φαρμάκων έτους 2015» (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 7ο :Έγκριση α)της συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθ.21 παρ.1 και 3 του ν.3316/2005, β)των προτεινόμενων γραφείων μελετών για διαπραγμάτευση, γ)της ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη στατικής επάρκειας & ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κολυμβητικής δεξαμενής Δήμου Ξάνθης» συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 29.855,40€ (χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α.) (Εισηγητής:Χαράλαμπος Αβραμίδης).

Θέμα 8ο :Χορήγηση αποζημίωσης του άρθρου 204 του Ν.3584/2007 στη χήρα πρώην υπαλλήλου του Δήμου Ξάνθης (Εισηγήτρια: Λαμπρινή-Μαρία Ροδοπούλου).

Θέμα 9οΑκύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής υπ΄αριθ. 116/2015 που αφορά την κατακύρωση Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων και Γαλακτοκομικών Προϊόντων έτους 2015» για το σκέλος φρούτα και λαχανικά για το κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Ξάνθης (Εισηγήτρια: Πολυξένη Καρακατσάνη)

Θέμα 10ο : Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄αριθ. 9/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών).(Εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου).

Θέμα 11ο :Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων (Εισηγήτρια: Βασιλική Τσιπούρη).

 

Ο Πρόεδρος

 Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος

 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.