ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΞΑΝΘΗ,   21 Μαΐου  2015

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ .21469

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου

Τηλέφωνο:2541350827

Email:                                

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

1.    Αγκόρτζα Απόστολο                                5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη

2.    Μποζ Ραμαδάν (αναπληρωματικό μέλος)    6. Ξυνίδη Αθανάσιο

3.    Κίρατζη Ερκάν                                       7. Τοπ Ισμέτ

4.    Τριανταφυλλίδη Κων/νο                          8. Μπαντάκ Σιαμπάν  

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 26η  Μαΐου  2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

Θέμα 1ο: Καθορισμός νέας ημερομηνίας δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού στην Τοπική Κοινότητα Πασχαλιάς της Δ.Ε.Σταυρούπολης» (Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά)

Θέμα 2ο: Καθορισμός νέας ημερομηνίας δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου της Δ.Ε.Σταυρούπολης» (Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά)

Θέμα 3ο: Κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2015» (Εισηγήτρια: Χριστίνα   Ράλλη).

Θέμα 4ο: Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 5ο: Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού που αφορά το έργο «Ανάθεση υπηρεσιών διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου Ξάνθης έτους 2015» (Εισηγήτρια: Πολυξένη Καρακατσάνη).

Θέμα 6ο: Εξέταση του πρακτικού ένστασης για τις υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Ξάνθης (Εισηγήτρια: Πολυξένη Καρακατσάνη)

Θέμα 7ο: Εξέταση ένστασης και κατακύρωση του Πρόχειρου Διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια διαφόρων σάκων απορριμμάτων έτους 2015» (Εισηγητής:Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 8ο: Σχετικά με τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών αγορών για το διάστημα από 15-05-2014 έως 31-12-2014 και για το έτος 2015. (Εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

Θέμα 9ο: Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του καταστήματος 18 στη Δημοτική Αγορά. (Εισηγήτρια: Χαρίκλεια   Κυριακιδέλη).

Θέμα 10ο: Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του καταστήματος 48 στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 11ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 211/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης εκποιούμενων ακινήτων αγροτεμαχίων του Δήμου Ξάνθης αριθ. 251α  251γ και 253 της περιοχής αγροκτήματος Πετροχωρίου –Λαμπρινού για την μετεγκατάσταση επιχειρήσεων χαμηλής όχλησης (Εισηγήτρια :Βασιλική Μεταξά).

Θέμα 12ο: Τρόπος καταβολής της εργοδοτικής εισφοράς της εξαγοράς του χρόνου απασχόλησης σε πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων κατ΄εφαρμογή του Ν.4281/2014 (Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος).

Θέμα 13ο: Χορήγηση αποζημίωσης του άρθρου 204 του Ν.3584/2007 σε πρώην υπάλληλο του Δήμου Ξάνθης (Εισηγήτρια: Μαρία Ροδοπούλου).

Θέμα 14ο: Απόδοση Παγίας Προκαταβολής (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα)

Θέμα 15ο: Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015. (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 16ο: Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015. (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 17ο: Εισήγηση για λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης δικηγόρου σε ποινικό δικαστήριο για την υποβολή δήλωσης(Εισηγήτρια: Έλενα Χατζηλιάδου).

Θέμα 18ο: Εξουσιοδότηση για ανακοίνωση δίκης –προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση παρεμπίπτουσα αγωγή (Εισηγήτρια: Έλενα Χατζηλιάδου).

Θέμα 19ο: Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων (Εισηγήτρια: Βασιλική Τσιπούρη).

 

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Αθ.Δημαρχόπουλος 

 


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.