ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου

Τηλέφωνο:2541350827

Email:

ΞΑΝΘΗ,   23Απριλίου 2015

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.15934

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

1.    Αγκόρτζα Απόστολο                                5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη

2.    Γκιρτζίκη Αλεξία                                     6. Ξυνίδη Αθανάσιο

3.    Κίρατζη Ερκάν                                       7. Τοπ Ισμέτ

4.    Τριανταφυλλίδη Κων/νο                          8. Μπαντάκ Σιαμπάν  

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την  27η  Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

Θέμα 1ο: Εισηγητική έκθεση 1ου τριμήνου του έτους 2015 προς την οικονομική      επιτροπή,               για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής: Αργύριος          Ζολώτας).

Θέμα 2ο : Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση         του καταστήματος 22 στη Δημοτική Αγορά (εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 3ο :Σχετικά με την έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας του ισόγειου κτιρίου               (γραφείο) των οδών 28ης Οκτωβρίου και Δαγκλή 1 στην Πλατεία Δημοκρατίας               (εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 4ο :Κατάρτιση όρων , Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του Πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του έργου: «Ανάθεση   υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2015» (εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης)

Θέμα 5ο : Κατάρτιση όρων , Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του Πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του έργου: «Προμήθεια         διαφόρων σάκων απορριμμάτων έτους 2015» (εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 6ο :Κατάρτιση των όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του               πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες               καθαρισμού δημοτικών κτιρίων Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια:   Χριστίνα       Ράλλη).

Θέμα 7ο :Κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια               Τροφίμων και Γαλακτοκομικών Προϊόντων έτους 2015 ως προς τα σκέλη α)               γαλακτοκομικών προϊόντων, β)φρούτων και λαχανικών και γ) ειδών               κρεοπωλείου και κήρυξη του ως άγονου για τα σκέλη α)ειδών παντοπωλείου      και β) ειδών αρτοποιείου (εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 8ο :Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αγορά 100 τεμαχίων                        δεκτών ακουστικής συχνότητας από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ΑΕ (εισηγήτρια: Χριστίνα               Ράλλη).

Θέμα 9ο :Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στη                 Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου» (εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά).

Θέμα 10ο :Έγκριση Δαπανών (εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά).

Θέμα 11ο :Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2015 (εισηγήτρια:             Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 12ο :Πρoτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015 (εισηγήτρια:                       Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 13ο :Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 11Μαϊου 2015 ενώπιον                        Ειρηνοδικείου Ξάνθης (εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου).

 

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Αθ.Δημαρχόπουλος 

 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
 
LIVE STREAMING
 
FREE WIFI
 
WIFI4EU
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.