ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                       Ξάνθη 2-4-2015

Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα

Τηλ: 2541024432                                                       

Email:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ:

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.

3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.

4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης

5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων

6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 6 Απριλίου 2015 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 14:30 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

01ο ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση – συμπλήρωση των όρων της αριθμ.1637/29-4-2004 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (εισηγήτρια Φάκα Όλγα)

02ο ΘΕΜΑ : Υποκατάσταση αναδόχου για τη μελέτη με τίτλο: «Ολοκλήρωση Πολεοδομικής Μελέτης και πράξης Εφαρμογής στις περιοχές επέκτασης του ΓΠΣ Ξάνθης Λευκού Πύργου, Λαχανοκήπων και Σιδ. Σταθμού» (εισηγητής Νικολόπουλος Νικόλαος)

03ο ΘΕΜΑ :  Σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ξάνθης και Δήμου Νέστου και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

04ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

05ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό αντιτίμου στο πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού με τίτλο: «Αυτοάμυνα σε ενήλικες» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2015 (εισηγήτρια Καρακατσάνη Πολυξένη)

07ο ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)

08ο ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπής καθορισμού κοινόχρηστων χώρων για χρήση τραπεζοκαθισμάτων των εμπορευμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.