ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΞΑΝΘΗ,   16 Μαρτίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.10676

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου

Τηλέφωνο:2541350827

Email:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

1.    Αγκόρτζα Απόστολο                      5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη

2.    Γκιρτζίκη Αλεξία                           6. Ξυνίδη Αθανάσιο

3.    Κίρατζη Ερκάν                             7. Τοπ Ισμέτ

4.    Τριανταφυλλίδη Κων/νο                8. Μπαντάκ Σιαμπάν  

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 20η  Μαρτίου   2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

Θέμα 1ο: Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή των  παραβόλων για έλεγχο των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης από το ΚΤΕΟ, για  την έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων και πιστοποιητικών ταχογράφων και έγκριση της σχετικής πρότασης ανάληψης     δαπάνης (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 2ο : Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών  διοδίων (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 3ο: Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού δημοπρασίας του έργου  «Ασφαλτοστρώσεις στη Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου»(εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά)

Θέμα 4Ο: Έγκριση δαπανών (εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά)

Θέμα  5ο: Απόδοση παγίας προκαταβολής (εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα)

Θέμα  6ο: Πρακτικό κατακύρωσης διαγωνισμού «Υλοποίηση κυρίως έργου ενεργειακή  αναβάθμιση δικτύου οδοφωτισμού Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής: Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού)

Θέμα 7ο: Πρακτικό κατακύρωσης διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης λιπαντικών έτους 2015» (εισηγητής: Επιτροπή διενέργειας  διαγωνισμού)

Θέμα 8ο: Πρακτικό εξέτασης ένστασης «Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός για την  προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2015»    (εισηγητής: Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού)

Θέμα 9ο: Εξέταση αιτήματος περί αλλαγής εγγυητού (εισηγήτρια :Βασιλική Μεταξά)

Θέμα 10ο:Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015 (εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα)

Θέμα 11ο: Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015 (εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα)

Θέμα 12ο: Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015 (εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα)

Θέμα 13ο: Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015 (εισηγήτρια: Ζούρα Ιουλία)

Θέμα 14ο: Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του ακινήτου που βρίσκεται στην οδό 28ης  Οκτωβρίου Δαγκλή 1 και Πλατεία Δημοκρατίας (εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 15ο :Καταβολή αντιτίμου στο δημοτικό πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού  «Αυτοάμυνα για ενήλικες» (εισηγητής: Αθανάσιος Πανδρακλάκης).

Θέμα 16ο:Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 14/12/2015 ενώπιον Ειρηνοδικείου Ξάνθης (εισηγήτρια :Ελένη Χατζηλιάδου).

Θέμα  17ο : Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 30-03-2015 ενώπιον Ειρηνοδικείου Ξάνθης (εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου).

Θέμα 18 : Εξουσιοδότηση για παράσταση ενώπιο ΙΚΑ Ξάνθης για την ένσταση του  Δήμου Ξάνθης στις 10-03-2015 (εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου)

Θέμα 19ο : Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων (εισηγήτρια: Βασιλική Τσιπούρη)      

 

Ο Πρόεδρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ 

 


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.