ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                                    Ξάνθη 19-2-2015

Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                                                           Αριθ.Πρωτ: 6845

Τηλ: 2541024432                                                       

Email:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.

3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.

4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης

5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων

6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 25 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

01ο ΘΕΜΑ :  Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» εργολαβία: «Διαμόρφωση υπόγειου χώρου κτιρίου επί της οδού Καπνεργατών» και της συμπληρωματικής σύμβασης (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

03ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Δ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» και της συμπληρωματικής σύμβασης (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

06ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΟΣΕ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

07ο ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

08ο ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» του πρώην Δήμου Σταυρούπολης (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

09ο ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

10ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

11ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «κατασκευη πεζογεφυρας κοσυνθου στη θεση νησακι» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

12ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή της αριθμ.πρωτ.24314/23-1-15 απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού στην ΤΚ Νεοχωρίου της ΔΕ Σταυρούπολης» ΠΕ Ξάνθης στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» και των ειδικών όρων της και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

13ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή της αριθμ.πρωτ.24311/23-1-15 απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού στην ΤΚ Πασχαλιά της ΔΕ Σταυρούπολης» ΠΕ Ξάνθης στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» και των ειδικών όρων της και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

14ο ΘΕΜΑ : Άδεια εγκατάστασης προσωρινής λυόμενης κατασκευής δαπέδου σε κοινόχρηστου χώρο επί της οδού Κονίτσης 32 (εισηγητής Αβραμίδης Χαράλαμπος)

15ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

16ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

17ο ΘΕΜΑ :  Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

18ο ΘΕΜΑ :  5η Αναμόρφωση οικ. Έτους 2015 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

19ο ΘΕΜΑ : Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

20ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της σύναψης συνδρομής σε ηλεκτρονικά μέσα /παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)

21ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της αριθμ.7/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)

22ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του πράσινου ταμείου – του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» (εισηγήτρια Γκαϊτατζή Ξανθή)

23ο ΘΕΜΑ : Συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στην Κοινωνική Σύμπραξη που θα συσταθεί στην Περιφερειακή Ενότητας Ξάνθης στο πλαίσιο της αριθμ.πρωτ.Δ23/οικ49505/3609/22-12-2014 πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας για υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020, εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης και ορισμός ενός τεχνικού υπευθύνου (εισηγήτρια Γκαϊτατζή Ξανθή)

24ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

25ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης του αριθμ.22 καταστήματος στη δημοτική αγορά (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

26ο ΘΕΜΑ :  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων (εισηγήτρια Μοσχου Στυλιανή)

27ο ΘΕΜΑ :  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων (εισηγήτρια Μοσχου Στυλιανή)

28ο ΘΕΜΑ :  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων (εισηγήτρια Μοσχου Στυλιανή)

29ο ΘΕΜΑ :  Εκτέλεση προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2014 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

30ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τις θέσεις τοποθέτησης και εγκατάστασης συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

31ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της αριθμ.18/2015 απόφαση της ΕΠΖ σχετικά με την έκφραση μη σύμφωνης γνώμης για τον καθορισμό μιας επιπλέον θέσης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

32ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.23/2015 απόφαση της ΕΠΖ σχετικά με την έγκριση πεπραγμένων έτους 2014 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

33ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

34ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση απολογισμού έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

35ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του απολογισμού έτους 2014 Της Σχολικής Εφορείας 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

36ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του απολογισμού έτους 2014 Της Σχολικής Εφορείας 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

37ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση του απολογισμού έτους 2014 Της Σχολικής Εφορείας Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Χρύσας Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.